> nieuws

Nieuws

28 maart 2022

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Goes

In de gemeente Goes werken de diaconieën van 12 kerkgenootschappen samen in het Diaconaal Platform Goes en in  de stichting Diamant. Bij de opvang van Oekraïners heeft de gemeente de regie, maar is een aparte werkgroep Diamant Oekraïne Team (DOT) gevormd, die met veel vrijwilligerswerk assisteert.
In Goes vinden Oekraïense vluchtelingen voorlopig onderdak in de Marnixflat in Goes oost en in paviljoen De Motte op het terrein van Emergis. Het DOT regelt veel vrijwilligers voor beheer van deze 2 locaties. Het DOT is ook actief bij inzamelen van nodige spullen, hand en spandiensten en vervoer van scholieren naar een school en voedselpakketten van de Voedselbank naar de 2 locaties. Hoewel de overheid en de gemeente al het een en ander geregeld hebben worden veel zaken ad hoc aangepakt.
Namens de gezamenlijke kerken is tijdens de Paasdagen bij de vluchtelingen een kleine attentie bezorgd. Enerzijds een paar feestelijke dingen zoals een paasstol en chocolade, maar ook fruit. Op dit moment worden assistent locatiebeheerders gezocht voor de opvanglocatie bij Emergis. En mogelijk moet de gemeente nog op zoek naar een 3e opvanglocatie. 

Vragen stellen of u aanmelden als vrijwilliger kan bij ondergetekende, via diamantoekraine@gmail.com of via 0113-700274. 
Joop van Ruler


Terug
 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl