goes > nieuws

Nieuws

 Groene Kerk

Groene Kerk
De volgende stap is gezet. Op donderdag 7 april heeft Piet de Feijter het bordje “Groene Kerk” naast de voordeur van het kerkje aan de Westwal bevestigd. Samen met een artikel in de Bevelandse Bode maken we duidelijke aan onze omgeving, dat we een Groene Kerk willen zijn. Dat houdt dus niet in dat alles daar al milieuvriendelijk gebeurt. Maar wel dat we elk jaar een stap(je) in die groene richting gaan zetten. 
Gelijktijdig zijn er in de tuin Lees meer >>


Paasgroet

Paasgroet
Er is weer heel wat werk verricht om de paasgroet te bedenken en vorm te geven door Truus en Caty.
De bloembolletjes kan je zien als een begin van nieuw leven, passend bij Pasen. De paaseitjes waren ook heerlijk. En de verrassing moet nog komen als de bloemen ontluiken.
Zo’n paasgroet past natuurlijk niet door de brievenbus.
De meeste groeten zijn persoonlijk overhandigd, wat meteen een ontmoeting tot gevolg had. Hartverwarmend! 
Als iemand niet thuis was, is de groet op een zichtbare plek achtergelaten.
Wil Ruster


Digitaal koffiedrinken
Op woensdagmiddag 31 maart is er digitaal koffie gedronken en bijgepraat m.b.v. Zoom. Leuny had het georganiseerd en met z'n drieën is er gezellig gepraat. Jaap Janse uit Hansweert heeft het nodige verteld over zijn werk als redacteur van het kerkblad van Reimerswaal. Maar het was extreem mooi weer, dus uiteindelijk bleef het bij 4 "koffiedrinkers". 


Bijbeltafel
Fysiek bij elkaar komen kan niet. Daarom heeft Leuny de Kam een paar keer een digitale versie georganiseerd via Skype. Op woensdag 13 januari hebben we met z’n zessen ervaringen van de afgelopen periode uitgewisseld. Heel fijn om zonder afstand, zonder mondkapje, zonder voorzichtigheid met elkaar te kunnen praten! Daarna Zentagle gedaan. Iedereen had papier, potlood en een dunne stift of pen klaarliggen. Stap voor stap vulden we onze papiertje met mooie vormen. Het bleek al snel dat er gevorderden onder ons waren: Jeannette en Maaike hadden dit eerder gedaan!
Op dinsdagmiddag 2 februari 2021 was de afspraak om van te voren een korte tekst op te zoeken die je aanspreekt. Na een rondje ‘hoe gaat het met je’ lezen we de tekst aan elkaar voor en is er ruimte voor uitwisseling. Een uurtje samen is op die manier zo voorbij.  Lees meer >>


Petitie voor Griekse vluchtelingenkinderen
vluchtelingenkampVia het Diaconaal Platform Goes (DPG) is door o.a. de PKN en onze Doopsgezinde en Vrijzinnig Protestantse kerkgemeenschap een petitie gestart. Bedoeling is om de politiek ertoe bewegen om circa 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen.
We constateren
•    dat al 11 landen kinderen hebben opgenomen.
•    dat in Nederland o.a. Kerk in Actie en Kinderen in de Knel zich hiervoor inzetten 
•    dat er al 73 gemeenten zijn die opvang willen regelen.
•     dat “Den Haag” tot nu toe onwillig is met toelating van deze kinderen  We verzoeken in B&W in Goes
•    Om er bij het kabinet in Den Haag op aan te dringen dat Nederland echt werk maakt van het opnemen van minderjarige vluchtelingen 
•    Om ook in Goes mogelijkheden te willen zoeken en aanbieden.
•    Om met Goese geloofsgemeenschappen en andere vrijwilligers in gesprek te gaan over hoe we als plaatselijke groepen kunnen bijdragen aan de opvang in Goes.  Op woensdagmiddag 10 maart is de petitie aangeboden aan burgemeester Margot Mulder. In deze Coronapandemie was verzamelen van handtekeningen via kerkdiensten, marktkramen en andere manieren moeilijk tot onmogelijk. Daarom is rond de 270 handtekeningen toch een aardig aantal. Nu afwachten op een reactie van gemeenteraad en vooral B&W.


Diaconale actie voor Comforters en tasjes

Diaconale actie voor Comforters en tasjes
Doopsgezind Wereldwerk wil vluchtelingen juist nu ondersteunen. Daarom bereiden doopsgezinden uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland in samenwerking met MCC een nieuwe zending voor, met 250 comforters (kleurige lappendeken), 700 tasjes met schoolartikelen en 200 tasjes met naaiartikelen. Het plan is dat dit transport eind oktober vanuit Noord-Frankrijk naar Jordanië vertrekt. De hulpgoederen worden vervolgens uitgedeeld aan vluchtelingen en andere kwetsbare burgers aldaar. 

Ook een 4 tal vrouwen van de Doopsgezinde Vrijzinnige Gemeente Goes pakten letterlijk de draad weer op. Zoals ze ook al eerder in 2018 deden.
Dat leverde 3 comforters en 160 tasjes op.  Voor de vulling is nodig 25 euro per tasje met naaispullen en 7 euro per tasje met schoolspullen. We vragen ieder die dit leest een bijdrage te storten op: NL93 TRIO 0338 6498 08 van Doopsgezinde Gemeente Goes; vermeld erbij ‘tasjesproject’.  Ineke van Ruler.8 tasjes Lees meer >>


Nieuwe pastor voor VVP Goes
De nieuwe pastor is Harm ten Klooster uit Goes. 
Het laatste jaar voor zijn pensioen als docent aan het Scalda wil hij zijn werk combineren met VVP-pastoraat.  Harm heeft daarmee al ervaring uit de periode 2005-2015 als pastor van de PKN in Wilhelminadorp. 
Hij is ook vele jaren voorzitter geweest van de Raad van kerken in Goes, waar hij samenwerkte met Jan Meeusen. 
De VVP leden krijgen de gelegenheid om Harm te ontmoeten op maandagavond 6 juli. Lees meer >>


12
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl