goes > nieuws

Nieuws

Opvang vluchtelingen uit Oekrane in Goes
In de gemeente Goes werken de diaconieën van 12 kerkgenootschappen samen in het Diaconaal Platform Goes en in  de stichting Diamant. Bij de opvang van Oekraïners heeft de gemeente de regie, maar is een aparte werkgroep Diamant Oekraïne Team (DOT) gevormd, die met veel vrijwilligerswerk assisteert.
In Goes vinden Oekraïense vluchtelingen voorlopig onderdak in de Marnixflat in Goes oost en in paviljoen De Motte op het terrein van Emergis. Het DOT regelt veel vrijwilligers voor beheer van deze 2 locaties. Het DOT is ook actief bij inzamelen van nodige spullen, hand en spandiensten en vervoer van scholieren naar een school en voedselpakketten van de Voedselbank naar de 2 locaties. Hoewel de overheid en de gemeente al het een en ander geregeld hebben worden veel zaken ad hoc aangepakt.
Namens de gezamenlijke kerken is tijdens de Paasdagen bij de vluchtelingen een kleine attentie bezorgd. Enerzijds een paar feestelijke dingen zoals een paasstol en chocolade, maar ook Lees meer >>
Goede Vrijdag - Inloop met muziek en kaarsen

Goede Vrijdag - Inloop met muziek en kaarsen
We leven voortdurend met de beelden van de oorlog in Oekraïne in ons hoofd of op ons netvlies. Goede Vrijdag is bij uitstek een dag om stil te staan bij het lijden. Naar aanleiding van het lijden van Jezus, maar tegelijkertijd ook veel breder, het lijden in de wereld en vandaag het lijden van de inwoners van Oekraïne. Leuny de Kam en Nico Dekkers verzorgen deze middag. Iedereen kan op elk moment binnenlopen, een kaars aansteken en Lees meer >>

Digitale vieringen
Door de Lockdown zijn weer kerkdiensten afgelast op 25 december en 9   januari. Ook de dienst van 23 januari is afgelast. De Pastores Leuny de Kam en Harm ten Klooster proberen weer vervangende digitale vieringen te verzorgen. Zie de links hieronder.  25 december 2021    nieuwjaarsdienst Walcheren  Nieuwjaarsdienst Goes    Walcheren 16 januari
Gespreksgroep over Franciscus van Assisi
De 2e avond rond Franciscus van Assisi op 11 november luisterden we naar het verdere levensverhaal van Franciscus. Via de beamer luisterden we naar  het mooie gezongen Zonnelied, waarvan in ons liedboek bij Lied 742 een te zingen weergave staat. Ook via You tube te vinden.
Zelf konden we actief meedoen en werden tot nadenken aangezet toen we moesten kiezen tussen de volgende  woorden: 
Soberheid
Eenvoud
Betrokken
Kwetsbaar
Vredelievend
Nederigheid. Lees meer >>
Adventsmiddag in Kerstsfeer
In deze Coronatijd kan het niet zo informeel als anders. Maar toch willen Leuny de Kam en Harm ten Klooster er een sfeervolle adventsmiddag van maken.  Vooraf opgeven via lies.elshout@gmail.com of 0113-564664.


Uitnodiging voor de Startzondag van de Zeeuwse Doopsgezinden
Het thema van deze Startzondag sluit aan bij het Doperse Jaarthema 'Vasthouden en loslaten'.
Wat zou je graag achter je willen laten?
Welke levensles had je niet willen missen?
Welke spullen zijn overbodig geworden in je huis?
Welk lied draagt je door de tijden?
Welk oud gebruik uit het verleden koester je?
Al vele jaren organiseren de drie Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten een  gezamenlijk Startzondag op de 1e zondag van september. Natuurlijk zijn de Goese VVP leden/vrienden daar ook van harte welkom!!
10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en lekkers.
11.15 uur  Viering o.l.v. de beide Doopsgezinde voorgangers
Johanne Boot en Leuny de Kam. 12.15 uur Opeten zelf meegebrachte lunch , waarbij Aardenburgers zorgen voor soep en een kroket! 13.30 uur kort middagprogramma rond het thema loslaten.
14.30 uur Thee gevolgd door thuisreis. Iedereen is van harte welkom!
Aanmelding via Lies Elshout: lies.elshout@gmail.com.
Vind je het leuk om iets te bakken waar de anderen van kunnen genieten? Laat het weten!
We blijven ook op de Startzondag de anderhalve meter afspraak respecteren! Lees meer >>
Asielzoekers
Van de stichting Diamant, een onderdeel van het Diaconaal Platform Goes, kregen kerken het verzoek om een chauffeur te leveren voor een bijzonder reisje. Een Syrische asielzoeker in Kapelle mocht in het kader van gezinshereniging zijn vrouw en 5 kinderen naar Nederland laten komen. Voor allerlei onderzoeken en procedures moesten vrouw en kinderen ongeveer een week naar Ter Apel. Na bemiddeling van Vluchtelingenwerk zijn ze daar door chauffeurs Adrie van Damme van de Vrije Evangelische gemeente en Joop van Ruler van de  Doopsgezinde kerk heen gebracht. Maar dat muisje kreeg nog een staartje. Terug in Goes werden we gebeld dat 1 van de meisjes positief getest was op Corona. Vermoedelijk liep ze dat op ongeveer tijdens de vliegreis naar Nederland. Dat leverde enige dagen lichte quarantaine op, gelukkig gevolgd door een negatieve Coronatest. Lees meer >>

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl