> diaconaat

Diaconaat

Musicians without Borders

Onze combinatiegemeente van Doopsgezinden en vrijzinnige Protestanten ondersteunt Musicians without Borders. Deze organisatie probeert in conflictgebieden muziek te gebruiken om groepen in de knel te ondersteunen.

Het gaat bijvoorbeeld om een opleiding tot muzikale workshopleider in Bethlehem. Bedoeling is om jonge mannen en vrouwen uit Bethlehem en omliggende vluchtelingenkampen zo op te leiden, dat ze vooral in vluchtelingenkampen met kinderen muziek maken, zingen, dansen, e.d.

Onontbeerlijk is daarbij een training in geweldloze communicatie en conflictoplossing, door partnerorganisatie Holy Land Trust

Stichting Martin in Vilnius

In de dienst van 22 juli zal de collecte zijn voor de 2 jaar oude Martin. Door een hersenverlamming kan hij niet zelf zitten, kruipen, lopen en praten en kijkt hij scheel. Martin is het neefje van de pianiste en solozangeres van het vrouwenkoor Cadans. Hij woont bij zijn ouders in Vilnius (Litouwen). Daar is een fonds opgericht om de omvangrijke kosten voor verdere behandeling te betalen

Stichting Nederland Sri Lanka

De in Goes gevestigde stichting is ontstaan na de tsunami in 2004. Ze ondersteunen 2 kindertehuizen, in Pamunugama en in Katupota. In beide kindertehuizen verblijven weeskinderen en zeer arme kinderen van 3 tm 18 jaar, die niet door hun familie kunnen worden verzorgd. De verzorging is in handen van zusters van de orde Maria Immaculate. Beide tehuizen krijgen goede support van de plaatselijke bevolking; de kinderen gaan ook gewoon naar de plaatselijke school.

Informatie is te verkrijgen via de websiteof via de voorzitter Sjaak de Looff, voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl.


Voedselbank De Bevelanden

Ten bate van de Voedselbank zijn er de volgende activiteiten:
- Een jaarlijkse collecte.
- In de kerk staat een krat waarin bezoekers van de kerk(dienst) houdbare etenswaren kunnen deponeren.
- In de oogsttijd gaanwalnoten en vers fruit uit eenboomgaard naar de voedselbank. Bij deze activiteit kunnen anderen zich aansluiten.

Hospice Het Clarahofje

Het hospice biedt mensen met een ongeneeslijke ziekte een huis waarin ruimte en tijd is om met familie en andere naasten afscheid van het leven te nemen. Er isprofessionele palliatieve zorg en mensen ervaren er gastvrijheid, huiselijkheid en veiligheid.
Wilt u graag eens langskomen of meer weten over bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk in het hospice,
neemt u dan gerust contact op: 0113-242600 of via coordinatoren@stichtinghetclarahofje.nl

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl