> gespreksmiddagen/avonden

Gespreksmiddagen/avonden

Donderdag 26 januari 2017 om 19 uur Film "He named me Malala"

'He Named Me Malala' is een persoonlijk portret van Malala Yousafzai. De toen 15-jarige tiener werd in het hoofd geschoten, omdat ze haar stem liet horen over educatie voor meisjes in Swat-vallei, Pakistan. Dit zorgde wereldwijd voor veel ophef. Sindsdien is ze activist op het gebied van educatie in Pakistan en campagnevoerder voor de rechten van kinderen wereldwijd. Haar inzet werd in december 2014 erkend toen ze de Nobelprijs won. Bewonder Malala's moed, vechtersmentaliteit en daadkracht in deze mooie documentaire.

Donderdag 24 november 2016 om 19.30 uur - Dronken van God
Ds. Wim Jansen onderging een hartinfarct met complicaties en lange nasleep. Hij typeert die intense ervaring als "Dronken van God". Het inspireerde hem tot vele gedichten (publicatie "Zingen aan de Styx"). Hij vertelt daarover in een meditatieve, potische lezing met stiltes.

Ds. Wim Jansen was voor zijn emiritaat o.a. predikant bij Vrijzinnig Hervormden in Delft en bij de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Op zijn website www.wimjansen.nu is meer info te vinden over publicaties als "Popmuziek en Geloof", "Voorbij de Leegte", enz.

Donderdag 27 oktober2016- De spiritualiteit van het chronisch ziekzijn
Dick Stap is ziekenhuispredikant in Terneuzen en is zelf ook chronisch ziek. Net als in zijn boek "Ziek zijn en God", vraagt hij zich af: Hoe kan je op een goede manier staande blijven, ondanks lijden en tegenslag? Hoe doe je dat, ouder worden en toch geestelijk groeien?

Donderdag 6 oktober 2016 Joodse mystiek en de Kabbala
Andries Hoitsma uit Gouda leidt diverse groepen die zich hiermee bezighouden. Na deze inleiding zult u het Oude Testament met andere ogen lezen.

woensdag 11 mei2016 Excursie naar Eendenkooi
We gaan dit jaar de Eendenkooi op St Philipsland bezoeken. Een eeuwenoude locatie, nu onder beheer van stichting Het Zeeuwse Landschap. Het is dan de mooiste tijd van het jaar met uitbundig vogelleven, waaronder veel zangvogels.
Maar er is daar nog veel meer te zien, te horen en te genieten. Meer nieuws volgt.

Maandag 18 april 2016om 14.00 uur over de schilder Jeroen Bosch
Omdat het werk van Jeroen Bosch hoort tot ons christelijk cultureel erfgoed, is het op zijn plaats om hier als kerkelijke gemeenschap ook aandacht aan te besteden. Ds. Leuny de Kam zal de inleiding houden. Ze is naar de tentoonstelling in Den Bosch geweest en heeft zich verdiept in de achtergrond van zijn leven en zijn werk. Wees welkom.

maandag 21 maart 2016 om 14.00 uur overBIBLIODRAMA

Mensen komen samen rond verhalen. Ze verkennen het verhaal, elkaar en vooral zichzelf. Bibliodrama biedt een speelse en creatieve werkvorm aan waardoor verhalen uit de levensbeschouwelijke context, uit heilige boeken en religieuze tradities maar ook door sprookjes, mythen en legendes op een unieke manier tot leven kunnen komen. Door in een rol in het verhaal te stappen worden de deelnemers uitgedaagd om op verkenning te gaan naar:
-zichzelf als zin-zoekende mens;
-de relatie met de ander;
-de samenleving;
-de telkens nieuwe betekenis van de tekst.
Bij bibliodrama gaat het niet om het naspelen of imiteren maar juist om het persoonlijk en gezamenlijk beleven hoe gebeurtenissen van toen betekenis kunnen krijgen voor nu. Er is geen ervaring vereist en om misverstanden te voorkomen, je hoeft niet te kunnen toneelspelen. Iedereen speelt mee en er is geen publiek. Er wordt geen verhaal 'nagespeeld'. Het is juist belangrijk dat je met jouw voorkennis en levenservaring het verhaal instapt en met de anderen er een creatieve invulling aan geeft. Het zal vooral gaan om liefde en plezier voor het verhaal en het spel.

Het spelen van de oude verhalen blijkt elke keer weer verrassend en bijzonder te zijn. Het Bibliodrama zal worden begeleid door Lia van den Hemel-Jellema. Zij was tot haar pensionering jongerenpastor / jeugdwerkadviseur in de provincie Zeeland en volgde haar opleiding Begeleiding Bibliodrama aan het CCV in Antwerpen.Wanneer er een gastspreker is (zoals nu) vragen we van de deelnemers een kleine bijdrage.

Maandag15 februari 2016, aanvang 14.00 uur .
Het onderwerp voor deze middag is: VOEDING! Een onderwerp waar we dagelijks mee te maken hebben en waar de laatste tijd weer veel over te doen is.
Hele generaties zijn opgegroeid met de Schijf van 5, een richtlijn voor de dagelijkse gezonde enverantwoorde voeding. Maar in de loop van de jaren is er op dit gebied nog wel eens watveranderd en komen er weer nieuwe adviezen.Logisch dat dat vragen oproept.
Mevrouw Anke Dazler van der Hoeven zal hier zeker op ingaan. Maar mr nog zal de volgende vraag centraal staan:' Wat doe ik met voeding en wat doet voeding met mij? '
Dat is de rode draad in haar verhaal. Geen geboden en verboden, de motto's van Anke zijn vrijheid en blijheid, gezond zonder medicijnen en vooral: Ga zelf op onderzoek uit"
Het belooft een interessante middag te worden, waar we u van harte voor uitnodigen.

Maandag 18 januari 2016 om 14.00 uur
We gaan op zoek naar de wortels van de Doopsgezinde Gemeente en van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.
Waarom zijn ze ontstaan in resp. 16e eeuw en 20e eeuw?
Onder leiding van ds. Leuny de Kam vragen we ons af, wat nu nog de waarde is van beide tradities.

21 december 2015: Adventsmiddag 14.00 uur
Sfeervolle Adventsmiddag met een gezellige Hightea .
De beide pastores van onze gemeente, Annelies Breugem en Leuny de Kam, brengen in het thema: Wees niet bang, ik verkondig je grote blijdschap.
Een mooie voorbereiding op het Kerstfeest!

16 november 2015: Levenstestament
Wat is dat: een levenstestament? In je levenstestament wijs je n of meerdere personen aan die je onvoorwaardelijk vertrouwt. Je geeft in dit testament aan hen een volmacht om jouw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren, als je dat zelf niet meer kunt aangeven. Daarnaast geef je volmacht om jouw vermogen te beheren, waarbij je uitgebreide instructies kunt geven over de manier waarop dit dient te gebeuren. Deze middag is een vervolg op de bijeenkomst rond Wilsverklaring in september 2014 (niet noodzakelijk om deze middag bijgewoond te hebben).
Ds. Berto de Graaf zal een korte inleiding houden waarna een notaris praktische informatie zal geven. Een mooie, informatieve middag om goed voorbereid ouder te worden!

maandag 19 oktober 2015 : Wereldwijde vergeving

Deze eerste gespreksmiddag van dit seizoen is van 14 tot 16 uur Dhr. Piet van der Klis de spreker.

In 1940 werd in Engeland de Coventry Cathedral door Duitse bommenwerpers volledig verwoest. "Father Forgive" schreef iemand op een zwart-geblakerd muur-restant Naast de runes verrees echter een nieuwe moderne kathedraal vol verrassend mooie symboliek, om werkelijk stil van te worden.
We zullen daar mooie beelden van zien. Drie middeleeuwse spijkers uit de verkoolde dakspanten werden een symbool van verzoening wereldwijd: the 'cross of nails'.
Benjamin Britten schreef voor de inwijding van deze nieuwe kathedraal zijn War Requiem: n van de meest indrukwekkende klassieke werken van de twintigste eeuw. Ook dat zal te horen zijn deze middag, met natuurlijk de uitleg van dhr. Piet van der Klis erbij.
Welkom van 14 16 uur op maandagmiddag 19 oktober 2015. Het belooft een bijzonder boeiende middag te worden! 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl