> anbi

Giften / ANBI

Giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van de belastingen; onze gemeente betaalt daarover ook geen belasting. Doopsgezinde organisaties en Vrijzinnige Protestanten worden beschouwd als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Voor Doopsgezinden is dat geregeld via een groepsbeschikking door de Algemene Doopsgezinde Societeit  (ADS) in Amsterdam. Op dezelfde wijze valt de VVP onder een groepsbeschikking van de landelijke organisatie in Utrecht.

Vereist is daarvoor dat o.a. beleidsplan en financiele verantwoording digitaal te vinden zijn. Voor de VVP kan dat al via http://www.vrijzinnig.nl . Voor doopsgezinden kan dat via  anbi doopsgezind goeshttps://www.anbi.doopsgezind.nl/anbi/3/81

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl