> privacy > algemeen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht, nl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wetgeving houdt in dat er zorgvuldiger met de privacy gegevens moet worden omgegaan. Welnu, de AVG is ook van toepassing op onze kerkelijke gemeenschap. Het is belangrijk dat de samenwerkende Doopsgezinde Gemeente (afgekort DO) en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (afgekort VVP) te Goes voldoen aan de nieuwe eisen, omdat er streng gecontroleerd zal worden. Het kerkbestuur van DO en VVP Goes heeft haar Beleid en de Privacyverklaring per 14 mei 2018 vastgesteld.

Wij mogen alleen persoonsgegevens met toestemming bewaren. In onze administratie zijn de persoonsgegevens opgenomen van de volgende doelgroepen:

- (gast)leden en vrienden van DO en/of VVP Goes

- Sympathisanten van DO en VVP Goes

- Belangstellenden, bezoekers van onze diensten en activiteiten

Het kerkbestuur van DO en VVP Goes gaat ervan uit dat de personen, die voor 25 mei 2018 zijn geregistreerd, hun gegevens zelf hebben aangeleverd en daarmee hun toestemming hebben gegeven.

Te allen tijde kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden om persoonsgegevens in onze administratie te verwijderen.

Als iemand geen of specifieke (digitale) post meer wil ontvangen, of niet meer gebeld wil worden, dan kan deze persoon dat schriftelijk (per mail of brief) kenbaar maken.

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl