> privacy > avg-beleid kerkbestuur

AVG-Beleid Kerkbestuur

Besluit d.d. 14 mei 2018

Beleid van het kerkbestuur van de samenwerkende Doopsgezinden Gemeente Goes (DO)en de Vereniging Vrijzinnige Prostestanten Goes (VVP) t.a.v. de nieuwe privacy wetgeving , de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Het kerkbestuur DO/VVP is verantwoordelijk voor naleving van de nieuwe wet, de AVG, ingaande 25 mei 2018

 • Ineke van Ruler beheert de ledenadministratie, de gegevens van sympathisanten en van belangstellenden, vaste bezoekers van diensten en activiteiten.

Wil is contactpersoon en toezichthouder

 • Wie maken gebruik van de lijsten?

- Het kerkbestuur

- Degene, die onze ledenadministratie beheert

- Onze vaste predikant DO en pastor VVP

- De penningmeesters DO en van VVP

- De financieel administrateur DO van de DO-leden/vrienden.

- Leden van onze gemeenschap, die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Zij krijgen een daarvoor aangepaste lijst.
Datzelfde geldt voor derden die taken voor onze gemeenschap uitvoeren. We denken dan aan het verzenden van flyers, kerkblad, kerstgroet en andere (interne) informatie.

 • Wij zullen alleen fotos met toestemmingpubliceren o.a. in O & W, de actuele info VVP, kerkblad Op Weg en onze website.

 • Het kerkbestuur gaat ervan uit, dat er voor de persoonsgegevens die wij voor 25 mei beheren, toestemming is verleend. Het beleid zal aan alle betrokkenen kenbaar worden gemaakt.

 • Vanaf 25 mei 2018 wordt er bij nieuwe aanmelding/ gegevens van personen een privacyverklaring gestuurd. Bij geen reactie gaan we ervan uit dat deze persoon akkoord gaat.

 • Van mensen die hun lidmaatschap opzeggen, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd. Dat geldt ook voor sympathisanten en belangstellenden, die zich afmelden.

 • De webmaster handelt volgens de AVG m.b.t. de website.

 • Contactgegevens (naam, e-mail adres en telefoonnr.) van de predikant DO en pastor VVP, de beheerder van de ledenadministratie en de leden van het kerkbestuur zijn bekend ivm bereikbaarheid.

 • Mocht er sprake zijn van een datalek, dan is het kerkbestuur verplicht om dit te melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl Bovendien moet een datalek binnen onze gemeenschap worden gedocumenteerd. Een grote groepsmail wordt altijd in de bcc gezet.

 • We laten geen blaadjes met adresgegevens liggen in een ruimte die toegankelijk is voor derden.

 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl